Digitale grupper for partnere og ekspartnere til seksuallovbruddsdømte

Er du partner eller ekspartner til noen som er dømt for seksuallovbrudd?
Kunne du tenke deg å snakke med andre pårørende?

Når noen nær deg blir anklaget for å ha begått et seksuallovbrudd, kan det oppleves som et enormt sjokk. De ulike fasene – etterforskning, rettsak, soning og tiden etterpå – vil kunne føre med seg ulike utfordringer, og du vil kunne oppleve mange og sammensatte følelser. FFP får mange henvendelser fra pårørende som opplever dette og vi vet mange ønsker å snakke med andre, men at det er vanskelig.

Siste halvdel av 2023 har vi gjennomført jevnlige digitale treff for partnere og ekspartnere av seksuallovbruddsdømte. Vi starter nå i februar opp igjen med grupper, denne gangen en gruppe for partnere av seksuallovbruddsdømte og en gruppe for ekspartnere. Hver gruppe vil treffes digitalt en mandag i måneden fra kl. 13-14:30. Det vil være to rådgivere fra FFP til stede for å tilrettelegge for samtale og for å svare på spørsmål.

Datoer gruppe for ekspartnere
Mandag 12. februar
Mandag 4. mars
Mandag 8. april
Mandag 6. mai
Mandag 3. juni

Datoer gruppe for partnere
Mandag 19. februar
Mandag 18. mars
Mandag 22. april
Mandag 27. mai
Mandag 24. juni

Dersom du har spørsmål eller kan tenke deg å delta, send en mail til trondelag@ffp.no