Digital konferanse om barn som pårørende av innsatte og straffedømte

Digital konferanse om barn som pårørende av innsatte og straffedømte

FFP, kriminalomsorgen region nord og Trondheim kommune arrangerer den 17. mars konferanse om barn som pårørende til innsatte og straffedømte. På konferansen belyses forskjellige tema om barn som pårørende, som barnas egne opplevelser, presentasjon av forskning og erfaring fra fagpersoner og hjelpeapparat samt ansvar og praksis i kriminalomsorgens og politiet. Konferansen er for alle interesserte, og man deltar anonymt.

Klikk her for å se programmet.