Barn og unges situasjon når en i familien gjennomfører straff. Et informasjonshefte for voksne.

Dette informasjonsheftet er skrevet for voksne pårørende og for deg som gjennom ditt arbeid møter
barn og unge med et familiemedlem som gjennomfører straff. Gjennom heftet ønsker For Fangers
Pårørende (FFP) å bidra med råd og informasjon slik at det skal bli lettere å håndtere situasjonen og å
hjelpe barna. Et annet formål er å synliggjøre og spre kunnskap om barns situasjon når en i familien begår lovbrudd og gjennomfører straff.

Heftet tar opp aktuelle temaer, blant annet det å snakke med barn og unge om lovbrudd og straff, barns
reaksjoner og om hvordan man kan holde kontakt med et familiemedlem i fengsel.

Last ned brosjyren her:
Barn og unges situasjon når en i familien gjennomfører straff. Et informasjonshefte for voksne.