Artikkel om opplevelsen av pågripelse og varetekt

Opplevelse av pågripelse og varetekt
Pårørende forteller ofte at tiden under arrestasjon og varetektsfengsling oppleves som den verste tiden, preget av sjokk og uforutsigbarhet. Mangel på informasjon og kontakt framheves som en stor belastning. Pårørende som har vært til stede under pågripelsen beskriver det som en dramatisk opplevelse, ikke minst gjelder dette for barn. Sosiologisk poliklinikk har på oppdrag fra FFP gjennomført undersøkelsen Pårørendes situasjon ved arrestasjon og varetekt. Nå har Aksel Tjora, Savana Aljazaeri og Magnus Robertsen Mostad fra Sosiologisk Poliklinikk også skrevet artikkelen Samhandlingsvakuum og strukturelle hull: Opplevelse av pågripelse og varetekt fra fangers pårørende, basert på rapporten fra undersøkelsen. Artikkelen beskriver pårørendes opplevelse av pågripelse og varetekt, og ser også på politiets rutiner og kunnskapsgrunnlag. Tusen takk til Vernelagsstiftelsen for støtte til arbeidet med artikkelen.