Årets kampanje: Not my Crime, Still my Sentence

Årets kampanje: Not my Crime, Still my Sentence

I juni hvert år, ønsker FFP å bidra til å sette ekstra fokus på barn med et familiemedlem i fengsel. Dette er en del av den årlige kampanjen til det Europeiske nettverket COPE – Children of Prisoners Europe – som heter Not my Crime, Still my Sentence. Kampanjen handler om å bevisstgjøre befolkningen, politikere og ansatte i fengslene om situasjonen til barn med familiemedlem i fengsel, og å bedre denne.


FFP har siden 2010 arrangert Hjerte for barna-aksjon, der vi har sendt ut hjerter til alle fengsler i Norge, hvor vi oppfordrer fengslene til å steke vafler i besøksavdelingen, eller gjøre noe annet hyggelig for barn på besøk. I juni, 2020 var det på grunn av koronasituasjonen verken voksne eller barn på besøk i fengslene i Norge, og vi valgte derfor å heller sette fokus på barna på en annen måte.

FFP postet i juni saker i våre SoMe-kanaler og på vår hjemmeside om barn som er berørt av fengsling. Vi satte særlig fokus på Europarådets anbefalinger for barn og unge med foreldre i fengsel, som kom i 2018. Disse anbefalingene ble skrevet om til barnevennlig språk, blant annet med hjelp av barn fra FFP Ung, og gitt ut i brosjyra It`s Time to Act i 2019 – les denne her! Årets kampanje fra COPE handler om at barn skal relatere disse anbefalingene til seg selv og sitt liv på en meningsfull måte. Den handler om å gi barna en stemme, om å la de uttrykke seg sånn som det er naturlig for dem, og om å få myndigheter til å lytte!

I slutten av juni arrangerte FFP en tegne-workshop for barn og unge med familiemedlem i fengsel. Tegningene vil vi sende til politiske ledere i Norge og Europa.

Her er noen av sakene vi tok opp under kampanjen 2020: 

Barns opplevelser når en i familien blir arrestert eller tatt inn til soning

Savnet ved å ikke ha mamma eller pappa nær

Hvordan er livet på utsiden når mamma eller pappa sitter i fengsel?

På besøk i fengsel – hvordan er det for barn?

Barn må få vite hvor forelderen er!

 

Følg oss på både Instagram og Facebook!