Spørsmål og svar om korona

Spørsmål og svar om korona

Spørsmål og svar om korona

Det er mange pårørende som tar kontakt med FFP om dagen på grunn av den spesielle koronasituasjonen. Mange har spørsmål om endringene som skjer i kriminalomsorgen, og synes situasjonen med begrensninger når det gjelder besøk og permisjoner er vanskelig. FFP har stor forståelse for at situasjonen er ekstra vanskelig om dagen. Ta gjerne kontakt med oss på telefon, e-post eller chat for å stille spørsmål, eller om du ønsker å snakke med oss om hvordan situasjonen oppleves for deg! Her har vi samlet noen av de spørsmålene vi får oftest. Håper det kan være litt oppklarende!

 

Er det mulig å besøke den innsatte nå?
Ja, nå vil det endelig bli en mulighet for pårørende til å besøke innsatte i fengsel igjen, men det er fremdeles flere begrensninger. Fra 20. mai åpnet kriminalomsorgen for lemping av de strenge restriksjonene, og fengslene tillater besøk, men med restriksjoner for å ivareta smittevernhensyn. Krav om avstand og forbud mot fysisk kontakt innebærer at besøkene vil bli gjennomført med følgende særtiltak:

  • Besøksrommene vil inndeles med tydelige skillelinjer for hvor innsatt og pårørende skal oppholde seg for å ikke komme for nær hverandre. Det kan også brukes pleksiglass, og der det finnes besøksrom med glassvegg kan dette benyttes for å forhindre smittespredning.
  • Fengslene skal vurdere om besøk kan gjennomføres i friluft, eller ved fremstilling. Regler om avstand og fysisk kontakt gjelder også her.
  • Ansatte skal overvåke alle besøk for å påse at smittevernreglene overholdes.

Fengslene vil ha ulike forutsetninger for gjennomføring av besøk av hensyn til smittevernreglene.

Les hele KDIs uttalelse om lemping av tiltak her.


Hvordan kan jeg holde kontakt med mitt familiemedlem i fengsel når
det er begrensede muligheter for besøk og permisjoner?
Fengslene har innført kompenserende tiltak som ekstra telefontid og videosamtaler. Alle innsatte får ringe gratis i 40 minutter i uken – uavhengig av om det er en innenlands- eller utenlandssamtale. Dette gjelder både for innsatte på lavere og høyt sikkerhetsnivå. Dersom fengselet har kapasitet, oppfordres det til å gi ytterligere utvidelse av ringetiden, men kostnaden skal da dekkes av den innsatte. Ordningen med utvidet ringetid opphører 18.06.20, men kan forlenges ved behov. I tillegg har kriminalomsorgen kjøpt inn flere hundre nettbrett for å legge til rette for videosamtaler mellom innsatte og pårørende. Nettbrettene kan også brukes for eksempel til kontakt med visitorer fra Røde kors eller kontakt med Wayback.

Hvorfor kan ikke pårørende komme på besøk som før når de ansatte går ut og inn av fengslene hver dag?
De ansatte er den samme gruppen med mennesker som kommer på jobb hver dag, og det er derfor lettere å kunne holde oversikt over mulig smitte. Hvis andre kommer inn i fengselet øker risikoen for at det kommer inn smitte som det er vanskelig å kontrollere. Samtidig er det slik at ansatte må være på jobb, mens det er praktisk mulig å begrense besøk fra familie og andre. Selv om dette gjøres for å begrense mulige smittekilder mest mulig, er det veldig inngripende for kontakten mellom den innsatte og familien og mange pårørende er lei seg og frustrerte over dette. Nå er det imidlertid mulighet for å komme på besøk igjen, men det er visse begrensninger (se punktet om dette ovenfor).

Hvordan påvirker situasjonen hverdagen for de innsatte?
Dette er en krevende situasjon for de innsatte, og det er innført en del begrensninger på fellesskap og aktiviteter. Kriminalomsorgen forsøker å gjøre situasjon litt lettere gjennom flere ulike tiltak, som for eksempel tilrettelagt aktiviteter i mindre grupper, innkjøp av litt ekstra god mat, økt tilgang til lesestoff og lydbøker og økt lufting. Arbeidsdriften i flere fengsler er redusert, men er opprettholdt til en viss grad. Tiltakene varierer fra fengsel til fengsel etter hva som er mulig, og vil kunne endre seg om det kommer nye anbefalinger.

Her kan du se mer om noen av tiltakene som er innført:

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/kriminalomsorgen-ansattes-kreativitet-gir-innsatte-aktivitet?publisherId=17847130&releaseId=17882789

Hvilke regler gjelder for innsettelser i fengsel?
Innsettelse i fengsel har nå i en periode bare blitt gjennomført i tilfeller der det var nødvendig ut fra en sikkerhetsmessig vurdering, og all innkalling og mottak av innsatte til fengsel med lavere sikkerhetsnivå og overgangsboliger har vært stanset. Det åpnes nå for innkallinger og mottak av dommer i enheter med lavere sikkerhet, dersom enheten kan håndtere smitterisikoen ved nyinnsettelser. Dersom det er nødvendig for å gjennomføre karantene, kan innsatte som normalt ville blitt innkalt til lavere sikkerhetsnivå innkalles til fengsler med høyt sikkerhetsnivå, men innsatte vil da bli overført til lavere sikkerhet så snart smittestatus er avklart. Det åpnes også for å øke innkallinger og mottak til fengsler med høyt sikkerhetsnivå der kapasiteten tilsier dette, og smitterisikoen kan håndteres.

Hvordan er de nye reglene for hjemmesoning med elektronisk kontroll (EK)?
I forbindelsen koronasitusjonen har det kommet nye regler for å øke bruken av hjemmesoning med fotlenke fra fire til seks måneder. Dette innebærer at domfelte med dommer på inntil seks måneder kan få sone hele dommen med elektronisk kontroll, og at innsatte som soner en lenger dom kan overføres fra fengsel for å sone de siste seks månedene med fotlenke i egen bolig.

Hva skjer med fremstillinger og permisjoner?
Det er ulike regler for overgangsboliger, fengsler med lavere sikkerhet og fengsler med høyere sikkerhet når det gjelder fremstillinger og permisjoner. I overgangsboliger kan permisjoner nå innvilges for domfelte som har gjøremål som er strengt nødvendig i forbindelse med nærstående løslatelse. Det åpnes dessverre ennå ikke for permisjoner i fengsler med høy sikkerhet eller lavere sikkerhet.

Både i overgangsboliger og åpne fengsler åpnes det nå for sosiale fremstillinger og fremstillinger som har velferdsgrunner. I fengsler med høy sikkerhet åpnes det for fremstillinger som har velferdsgrunner, og for unge innsatte også sosiale fremstillinger.

Hvordan kan jeg få mer informasjon om jeg lurer på noe?
Ta gjerne kontakt med FFP på telefon, e-post eller chat og om du har spørsmål eller ønsker å snakke med oss om hvordan situasjonen oppleves for deg. Om vi ikke har svar på det du lurer på, kan vi prøve å hjelpe deg å finne svar eller foreslå hvor du selv kan ta kontakt.

FFP samarbeider med KDI om informasjon til pårørende på kriminalomsorgen.no. Der kan du finne mer informasjon til pårørende og om tiltak som gjelder fengsel og straff i samfunnet: https://www.kriminalomsorgen.no/forsterket-korona-beredskap-i-kriminalomsorgen.6293259-237613.html

Kriminalomsorgen har etablert en egen pårørendetelefon for å kunne gi bedre informasjon og støtte til pårørende i tiden der restriktive korona-tiltak påvirker hverdagen til domfelte og varetektsinnsatte. Du kan være anonym når du ringer pårørendetelefonen. Pårørendetelefonen er betjent alle hverdager kl. 09.00-15.00.
Tlf.: 404 388 88

For generell informasjon om koronavirus, se her: https://helsenorge.no/koronavirus