Spørsmål og svar om korona

Spørsmål og svar om korona

De mest inngripende restriksjonene som har vært pålagt i fengslene, er lettet fra og med 22. juni.
Ta gjerne kontakt med oss på telefon, e-post eller chat for å stille spørsmål, eller om du ønsker å snakke med oss om hvordan situasjonen oppleves for deg! Her har vi samlet noen av de spørsmålene vi får oftest.

Se for øvrig skriv fra Kriminalomsorgsdepartementet om oppheving av iverksatte tiltak i fbm. COVID-19 her. 

 

Er det mulig å besøke i fengsel nå?
Ja, besøk går nå som normalt i fengslene, men med krav om at man holder en meter avstand. Kravet om avstand gjelder ikke for barn under 12 år. Forut for besøk vil man bli intervjuet etter et kartleggingsskjema fra helsemyndighetene.
Det åpnes foreløpig ikke for overnattingsbesøk i besøkshus-/leilighet.


Får de innsatte fortsatt gratis, utvidet telefontid og mulighet for videosamtaler?
Videosamtaler er et tilbud som fengslene vil fortsette med, men utvidet telefontid bortfaller nå hvor besøk igjen kan gjennomføres som normalt.


Kan mitt familiemedlem komme ut på permisjon igjen? 

Permisjoner fra fengsel returnerer nå til normalsituasjon, både når det gjelder vanlige permisjoner og når det gjelder velferdspermisjoner.


Hvordan er hverdagen for de innsatte?

Fengslene returnerer nå i det store og det hele til normalsituasjonen, slik den var før smitteutbruddet.

Ta gjerne kontakt med FFP på telefon, e-post eller chat og om du har spørsmål eller ønsker å snakke med oss om hvordan situasjonen oppleves for deg. Om vi ikke har svar på det du lurer på, kan vi prøve å hjelpe deg å finne svar eller foreslå hvor du selv kan ta kontakt.

FFP samarbeider med KDI om informasjon til pårørende på kriminalomsorgen.no. Der kan du finne mer informasjon til pårørende og om tiltak som gjelder fengsel og straff i samfunnet: https://www.kriminalomsorgen.no/forsterket-korona-beredskap-i-kriminalomsorgen.6293259-237613.html

Kriminalomsorgen har etablert en egen pårørendetelefon for å kunne gi bedre informasjon og støtte til pårørende i tiden der restriktive korona-tiltak påvirker hverdagen til domfelte og varetektsinnsatte. Du kan være anonym når du ringer pårørendetelefonen. Pårørendetelefonen er betjent alle hverdager kl. 09.00-15.00.
Tlf.: 404 388 88

For generell informasjon om koronavirus, se her: https://helsenorge.no/koronavirus