Temakveld hos FFP Trøndelag

Hvert semester arrangerer FFP temakvelder. Kom på interessante og viktige temaer som opptar pårørende av innsatte!

Temakveld:

 

Her er en oversikt over tidligere temakvelder:

  • Hva mener pårørende om innføring av barneansvarlige i fengslene?
  • Utvisning
  • Å være pårørende når“alle vet”- Omgivelsenes reaksjoner og medias fremstilling av straffesaker
  • Hvordan rammer fengslingen pårørende økonomisk? Hvordan kan situasjonen bedres?
  • Pårørendes rettigheter
  • Rettigheter i møte med fengselet
  • Å være pårørende til en drapsdømt
  • Å være langtidspårørende
  • Informasjonsmøte for pårørende