Tilbud for voksne

Støtte, rådgivning og individuell samtale

FFP har som sin viktigste oppgave å gi støtte, råd og veiledning til fangers pårørende og å arbeide for å bedre den enkelte pårørendes situasjon.Les mer om Støtte, rådgivning og individuell samtale

Temakveld hos FFP Trøndelag

Hvert semester arrangerer FFP temakvelder. Kom på interessante og viktige temaer som opptar pårørende av innsatte!Les mer om Temakveld hos FFP Trøndelag

Kulturtilbud

FFP tilbyr jevnlig pårørende å bli med på ulike teaterforestillinger. Invitasjon blir sendt til våre medlemmer i aktuelle områder.Les mer om Kulturtilbud

Ferie og helgeturer

Hvert semester arrangerer vi diverse overnattingsturer for familier som er pårørende til en innsatt. Av våre turer kan vi nevne blandt annet et sommeropphold i Kragerø, helgtur til Langedrag og overnatting på Sæteren gård.Les mer om Ferie og helgeturer