Tilbud for voksne

Støtte, rådgivning og individuelle samtaler

FFP har som sin viktigste oppgave å gi støtte, råd og veiledning til fangers pårørende og å arbeide for å bedre den enkelte pårørendes situasjon.Les mer om Støtte, rådgivning og individuelle samtaler

Mestringsgruppe for pårørende

Fem lørdager i løpet av våren har vi mestringsgruppe for pårørende ved gestaltterapeut Lill HallbäckLes mer om Mestringsgruppe for pårørende

Kulturtilbud

FFP tilbyr jevnlig pårørende å bli med på ulike teaterforestillinger. Invitasjon blir sendt til våre medlemmer i aktuelle områder.Les mer om Kulturtilbud

Individuell terapi

FFP tilbyr pårørende individuell terapi hos gestaltterapeut som selv har erfaring som pårørende.Les mer om Individuell terapi

Temakveld hos FFP

Hvert semester arrangere FFP temakvelder. Kom på interessante og viktige temaer som opptar pårørende av innsatte!Les mer om Temakveld hos FFP

Ferie og helgeturer

Hvert semester arrangerer vi diverse overnattingsturer for familier som er pårørende til en innsatt.Les mer om Ferie og helgeturer