FFP's services for minorities

This is what we can help you with

This is what we can help you with

The organization for Families and Friends of Prisoners (FFP) is a non-governmental organization that works for the interest of the families and friends of prisoner regardless of their ethnic-, cultural- and religious background. 

Our experience is that people with minority background can face extra or additional challenges when dealing with Norwegian prisons.

FFP therefore offers you the following:

  • Counselling, with an interpreter if needed - read more!
  • Assistance to formulate letters, applications or complaints
  • A course that gives an introduction to Norwegian prisons, your rights, expulsion/deportation, children`s situation, and other things - read more!
  • Participation in our social- and cultural activities - read more!
  • Help to establish contact with other help-services on issues where we cannot help you.

We have information about our services in eight languages here.

 

Norsk:

Organisasjonen For Fangers Pårørende (FFP) er en frivillig organisasjon som jobber for og med pårørende til innsatte, uavhengig av etnisk-, kulturell- og religiøs bakgrunn.

Vår erfaring er at pårørende med minoritetsbakgrunn kan møte ekstra eller tilleggsutfordringer i møte med fengslene.

FFP tilbyr derfor følgende:

  • Rådgivning, med tolk ved behov for det - les mer!
  • Bistand til å formulere brev, søknader og klager
  • Et kurs som gir en introduksjon til norske fengsler, dine rettigheter, utvisning, barns situasjon, og mer - les mer!
  • Deltakelse i sosiale og kulturelle aktiviteter - les mer!
  • Hjelp til å etablere kontakt med andre hjelpeinstanser i saker vi ikke kan hjelpe med.

Vi har informasjon om vårt tilbud på åtte språk her.