Vandelsattest

Attest fra politiet som viser om det er registrert lovstridige eller kriminelle forhold på vedkommende eller ikke. Det er klare regler for hva som skal stå i politiattester, og hvor lenge opplysningene skal stå der. Fengslene innhenter vandelsattest fra politiet før eventuell besøkstillatelse innvilges.