Tvungent psykisk helsevern

Personer som er psykisk utviklingshemmet i høy grad, eller som erklæres psykotisk eller bevisstløs i gjerningsøyeblikket kan ikke idømmes straff. De kan imidlertid idømmes overføring til særreaksjonen tvungent psykisk helsevern eller til tvungen omsorg, som i tillegg til forvaring utgjør de tre særreaksjonene. Tvungent psykisk helsevern kan bare skje under ansvar av en institusjon som har særlig godkjennelse for det av Helsedirektoratet.