Sviktfare

Svikt vil i kriminalomsorgen blant annet si at den innsatte begår ny straffbar handling under soningstiden, rømmer eller uteblir etter endt permisjon, bryter forutsetninger og permisjonsvilkår, eller på annen måte misbruker permisjonen.