Strafferettslige særreaksjoner

Strafferettslige særreaksjoner er alternative reaksjoner til fengselsstraff. Det finnes tre typer særreaksjoner: forvaring, tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg. Disse tre særreaksjonene erstattet i 2002 den tidligere sikringsordningen.

Forvaring kan bare idømmes tilregnelige lovbrytere. Personer som var utilregnelige i gjerningsøyeblikket kan idømmes en av de to andre særreaksjonene; tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg.