Programvirksomhet

Den innsatte kan delta i ulike former for kurs og program i fengselet. Dette er kurs som har som formål å gi den innsatte kunnskap og motivasjon til endring og et liv uten kriminalitet. Deltakelse i program skal være frivillig. Det finnes mange ulike programmer, og det som tilbys varierer fra fengsel til fengsel. Programvirksomheten er ulike tiltak i form av undervisning, ferdighetstrening og strukturerte samtaler. Eksempler på programmer er: Rusprogram i Fengsel (RIF), Ny Start, Mitt valg, Brottsbrytet, VINN (samtalegrupper for kvinner) og samtalegrupper i regi av Alternativ til vold (ATV).