Organisasjon

FFPs historie

 

FFPs historie

For Fangers Pårørende (FFP) er en organisasjon for pårørende til innsatte. FFP ble etabler i 1992. Organisasjonen het Foreningen for Fangers Pårørende (FFP) fra oppstarten og frem til 2012, da navnet ble skiftet til For Fangers Pårørende (FFP).

FFP har god kunnskap om kriminalomsorgen, fengsler, lover og regler, og om rettigheter og muligheter for pårørende. FFP har daglig kontakt med pårørende. Mange finner mye støtte i å snakke med FFPs rådgivere, eller ved å møte andre pårørende gjennom våre tilbud.   

FFP mottar driftsstøtte fra Justisdepartementet, og er for øvrig finansiert av prosjektmidler fra ulike departement og direktorat, fond og legat. FFP har hovedkontor i Oslo og en lokal avdeling i Trøndelag.
 

Styret

FFP har et styre som skal bestå av fem til åtte medlemmer, der over halvparten skal ha pårørendeerfaring.

Per 2016 er styreleder Roger Stubberud.

Styret fatter prinsipielle beslutninger om organisasjonens prioriteringer, arbeidsform og etiske retningslinjer. Styret er også støttespiller og veileder til arbeidsgruppen. Det daglige arbeidet i FFP utføres av ansatte i arbeidsgruppen.
 

Vedtekter

Les FFPs vedtekter her