Ansatte

Hovedkontor, Oslo:

Hanne Hamsund    
Daglig leder    
Satt i styret i FFP fra 1994 – 1995
Ansatt i FFP fra 1995
Daglig leder fra 2000
Utdannelse: Mellomfag i sosiologi, mellomfag og påstartet hovedfag i kriminologi
Mellomfagsoppgave i kriminologi om fangers pårørende.  

hanne@ffp.no


Bente C. Grambo  
  
Seniorrådgiver
Ansatt i FFP fra 2001    
Utdannelse: Kriminolog. Avhandling: Far og fange.

bente@ffp.no

 
Kjersti Holden
Seniorrådgiver
Satt i styret i FFP fra 2003-2004
Ansatt i FFP fra 2004
Utdannelse: Barnevernpedagog.  
Pårørendeerfaring. Var med å starte IGUF - Interessegruppa for utvistes familier i 1995

kjersti@ffp.no


Anne Berit Sandvik    
Seniorrådgiver    
Ansatt i FFP fra 2005    
Utdannelse: Kriminolog

anneberit@ffp.no

Kitty Byng
Rådgiver
Ansatt i FFP fra 2014
Utdannelse: Psykolog

kitty@ffp.no


Lokalavdeling, Trondheim:

Anne-Kjersti Bakstad
Avdelingsleder FFP Trøndelag
Ansatt i FFP fra 2015
Utdannelse: Sykepleier, med etterutdanning innen psykisk helse

trondelag@ffp.no

 

Nina Morseth Lauritzen
Seniorrådgiver
Ansatt i FFP fra 2001 (2001-2010 i Oslo)
Utdannelse: Barnevernspedagog og familieterapeut

trondelag@ffp.no


Anne Gro Gullvik Frøiland
Rådgiver FFP Trøndelag
Ansatt i FFP januar 2013
Utdannelse: Sosionom

trondelag@ffp.no

 

Stian Larsen Stiansen
Rådgiver FFP Trøndelag
Ansatt i FFP april 2017
Utdannelse: Psykolog

trondelag@ffp.no