Temakveld: Å være pårørende i saker som gjelder seksuallovbrudd

FFP inviterer pårørende til temakveld torsdag 16. november kl. 17:30 til 20.00.

Stadig flere pårørende som kontakter FFP, forteller at saken gjelder seksuallovbrudd. Det kan blant annet være snakk om voldtekt, overgrep mot barn, eller internettbaserte overgrep. Det har vært en sterk økning i anmeldte seksuallovbruddssaker (sedelighetssaker) de siste årene.

Å være pårørende i denne typen saker kan være særlig belastende, blant annet grunnet stigmaet knyttet til det. Pårørende kan ofte ha ulike og motstridende tanker og følelser. Det kan være vanskelig å forstå at ens familiemedlem har gjort det han/hun er mistenkt eller dømt for. FFPs erfaring er at pårørende i denne typen saker synes det er spesielt vanskelig å snakke med andre om det som har skjedd. Flere pårørende har ønsket en egen kveld for å møte mennesker i samme situasjon.

FFP har invitert to psykologer som jobber med behandling av innsatte som er dømt for seksuallovbrudd: Saghi Khazaeni og Sjur Dugstad. De vil fortelle om arbeidet de gjør og gi litt generell informasjon om personer som begår seksuallovbrudd. Det blir mulighet til å stille spørsmål. Psykologene går etter en pause halvveis i arrangementet.

På temakvelden blir det også mulighet til å dele tanker og erfaringer med andre som har opplevd noe av det samme. Du velger selv hvor mye du eventuelt ønsker å dele. Rådgivere fra FFP deltar under hele temakvelden.

Det blir enkel servering. Vi vil gjerne ha informasjon i forkant om hvor mange som kommer. Påmelding senest tirsdag 14.11 kl. 12.00. Telefon. 22 11 41 30.

Sms: 979 66 199. E-mail: post@ffp.no

Ta gjerne kontakt på forhånd om du har spørsmål eller ønsker en prat!