Info

Velkommen til FFP!

For Fangers Pårørende (FFP) har som sin viktigste oppgave å gi støtte og råd til familie og venner av innsatte i fengsel, og å arbeide for synliggjøring og bedrede vilkår for pårørende. FFP gir råd og støtte på telefon, e-post og gjennom samtaler på vårt kontor i Oslo og i Trondheim.

Vi håper vår hjemmeside vil være nyttig både for deg som er pårørende og for andre interesserte. På siden tar vi opp aktuelle tema og vanlige problemstillinger. Du vil også få informasjon om FFPs tilbud og aktiviteter.
Les mer om Velkommen til FFP!