Til foreldre og andre voksne

FFP Ung er en hjemmeside for barn og ungdom som opplever eller har opplevd at et familiemedlem eller en annen nær person blir satt i fengsel.

Både voksne og barn har ofte mange spørsmål når en som står dem nær blir fengslet. Mange føler seg usikre og alene med tankene sine og spørsmålene sine.
Gjennom FFP Ung sin hjemmeside ønsker vi å gi barn og unge god informasjon og mulighet til å stille spørsmål om det de lurer på. Vi ønsker også at det skal være et møtested, der barna og ungdommene ser at de ikke er alene.

Alle situasjoner er forskjellige, og kanskje noe av det som står på FFP Ungs side oppleves fremmed eller kan være vanskelig å forstå for barna. Det er fint om du som voksen kan snakke med barnet eller ungdommen om det de leser på FFP Ung og forklare ting hvis det trengs. Dere kan også sende spørsmål til FFP Ung her.

Ofte synes foreldre og andre voksne det kan være vanskelig å snakke med barn og ungdom om fengsling og om hvordan det virker inn på barnas og familiens liv. Mange er usikre på hvordan de best kan støtte barnet/ungdommen. Ta gjerne kontakt med oss! Vi har mye kunnskap om barn og ungdom med et familiemedlem i fengsel.

I FFP jobber det barnevernpedagog, kriminologer, psykolog og andre med relevant fagutdanning og erfaring. Noen ansatte har også selv erfaring med å være pårørende til en innsatt. Vi gir gjerne råd både generelt og i forhold til den enkeltes situasjon. Både pårørende, andre privatpersoner eller personer i hjelpeapparatet kan ta kontakt.