Ord og uttrykk

Advokat

En som har studert lovene og som hjelper den som blir fengslet eller andre som trenger hjelp med å finne ut av lovene og rettighetene sine. Advokaten snakker mye med den som blir fengslet og hjelper personen med å få fram sin forklaring i retten. Advokaten skal passe på at det blir tatt hensyn til rettighetene til den som fengsles.

Celle

Rommet til den som sitter i fengsel kalles celle.

Fange

Innsatt i fengsel.

Fengslingsmøte

Møte i retten der dommeren bestemmer om en person skal bli sitte i varetekt i fengsel mens saken etterforskes av politiet og man venter på at det skal bli rettssak.

Forsvarer

Forsvarer er en advokat som skal hjelpe den som er mistenkt for å ha gjort noe ulovlig. Forsvareren kan mye om lover og regler og skal hjelpe personen som er mistenkt til å forklare for politiet og i retten. Forsvareren skal passe på at det blir tatt hensyn til rettighetene til den som er mistenkt og kan komme i fengsel.

Høyt sikkerhetsnivå

Et fengsel med høyt sikkerhetsnivå kalles også lukket fengsel. Det er vanlige fengsler med murer rundt og stengte dører. (Men det er lov til å komme på besøk!) Les mer under tema: Forskjellige typer fengsel.

Innsatt

En som sitter i fengsel. Noen kaller også innsatte for fanger.

Lavt sikkerhetsnivå

Et fengsel med lavt sikkerhetsnivå kalles også for et åpent fengsel. Dette er et mindre strengt fengsel og har ikke murer rundt. Les mer under tema: Forskjellige typer fengsel

Lovbrudd

Et lovbrudd er når noen byter loven og gjør noe ulovlig.

Lukket fengsel

Kalles også fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Det er vanlige fengsler med murer rundt og stengte dører. Les mer under tema: Forskjellige typer fengsel

Norsk statsborger

De fleste som er født og oppvokst i Norge er norske statsborgere. Det betyr at Norge har et spesielt ansvar for dem. Personer som ikke er født i Norge kan bli norske statsborgere etter å ha bodd her lenge. Ikke alle som har bodd her lenge blir norske statsborgere.

Perm

Perm betyr permisjon fra fengselet. (Se permisjon)

Permisjon

Permisjon betyr at man får fri fra fengselet, for eksempel for å være hjemme med familien ei helg. Man må sitte en god stund i fengsel før man får permisjon.

Pårørende

Familiemedlem eller en venn eller annen nær person

Sone

Å sone betyr ”å gjøre opp for seg”. Når noen sitter i fengsel, sier vi at de soner en fengselsstraff.

Utvisning

Utvisning betyr at en person som ikke er norsk statsborger må reise ut av Norge etter å ha sonet fengselsstraffen. Se mer under tema: Utvisning

Varetekt

Når en person sitter i fengsel før han er dømt, kalles det å sitte i varetekt. Man kan sitte i varetekt mens politiet etterforsker saken for å finne ut hva som har skjedd og mens man venter på at det skal bli rettssak.

Åpent fengsel

Kalles også fengsel med lavere sikkerhetsnivå. Dette er et mindre strengt fengsel og har ikke murer rundt. Les mer under tema: Forskjellige typer fengsel