Om FFP

FFP står for For Fangers Pårørende. Vi er en organisasjon for dem som har et familiemedlem eller en venn i fengsel.

I FFP jobber det personer som kan svare på spørsmål, gi støtte og råd til dem som kjenner noen som sitter i fengsel. Andre kan også ta kontakt, for eksempel lærere eller venner av familien.

FFP jobber også for at de som bestemmer skal ta mer hensyn til familiene til dem som sitter i fengsel.

FFP har forskjellige aktiviteter for de som har noen i familien eller som de kjenner som sitter i fengsel. Noen aktiviteter eller møter er for voksne, andre er for barn og ungdommer. Foreløpig finns FFP i Oslo og Trondheim.

FFPs tilbud for barn og ungdom kalles FFP Ung.

Hvis du er inne på FFPs hjemmeside, er det fint om du har en voksen i nærheten som du kan spørre hvis det er ting du lurer på. Du kan også kontakte oss i FFP Ung! Du finner kontaktinformasjon her.