NRK Super søker barn til "Bli med heim"

Kunne det være noe for dere?

Bli med heim er en dokumentarserie for barn mellom 6-9 år, på NRK Super.
De har kontaktet FFP fordi de ønsker å lage en episode om et barn som vokser opp i en familie der en forelder sitter i fengsel.

Er dere interessert i å delta i dette, kontakt FFP på post@ffp.no, tlf. 22 11 41 30, eller SMS 979 66 199.


Bli med heim skriver følgende om seg selv:

Bli med heim er ein dokumentarserie for små barn, som handlar om barns oppvekst i ulike familiar. Det skal vere ein dokumentarserie om praktisk og kjenslemessig meistring hos barn, som konsekvens av familien barnet veks opp i.

Serien vil vise at barns utfordringar gir dei styrke og stoltheit.

Målet med serien er å vise mangfald og auke toleranse for mangfald. Bli med heim vil skape identifikasjon til barn i familiar over heile Noreg, den vil fenge barn i målgruppa og småbarnsfamilien, bli referert til å i leik og samtalar mellom barn og vaksne, samt bli brukt i undervisning.

I dokumentarisk fortalte forteljingar skal Bli med heim vise barna i praktiske gjeremål i kvardagen der  utfordringar, meistring og stoltheit over å vere ein del av den aktuelle familien, kjem til syne. 

 

Første sesong av Bli med heim kan ses her: http://tv.nrksuper.no/serie/bli-med-heim