Informasjonsbrosjyre om FFP på åtte språk

Informasjonsbrosjyre om FFP på åtte språk

Brosjyren inneholder kortfattet informasjon om FFPs arbeid, på engelsk, fransk, urdu, litauisk, arabisk, somali, polsk og rumensk. 

Brosjyren skal være tilgjengelig bl.a i alle fengsler og friomsorgskontorer.

Ta kontakt med FFP på post@ffp.no for å bestille brosjyren!

 

Last ned