Fengslingsmøte

Når en person pågripes og settes i varetekt, skal det holdes et fengslingsmøte i tingretten senest tre dager etter pågripelsen. Her avgjøres spørsmålet om videre varetekt. Varetektsfengsel kan som hovedregel gis med inntil fire uker av gangen. Om politiet ønsker fortsatt varetekt, må dette vurderes av retten i et nytt fengslingsmøte.