Kontaktbetjent

Kontaktbetjenten er en fengselsbetjent som har et særlig ansvar for å følge opp den enkelte innsatte under fengslingen. Målsettingen er at kontaktbetjenten skal fungere som et bindeledd mellom den innsatte og fengselet for øvrig. Kontaktbetjenten har ansvar for å informere den innsatte om rettigheter og plikter.