Korttidspermisjon

Kortidspermisjon har en varighet på inntil fem timer og kan gis etter at ordinær permisjonstid er oppnådd, det vil si når en tredjedel og minst fire måneder av straffen er sonet. Korttidspermisjon regnes ikke som en del av den ordinære permisjonskvoten, og det er en forutsetning at formålet med permisjonen ikke kan oppnås under en ordinær permisjon.