Omgjøringsbegjæring

Dersom det har kommet nye momenter i en sak, kan man sende en omgjøringsbegjæring og be om at et endelig vedtak blir omgjort selv om saken er ferdigbehandlet i klageinstansen. I omgjøringsbegjæringen kan man be om at vedtaket gjøres om på grunnlag av de nye opplysningene.