Ordinær permisjon

Permisjon kan gis når den innsatte har oppnådd permisjonstid, det vil si når en tredjedel og minst fire måneder av straffen er sonet. Ved dommer over tolv år kan det innvilges ordinær permisjon etter fire år selv om dette ikke utgjør en tredjedel av straffen. I utgangspunktet kan den innsatte få 18 døgn permisjon i året, og varigheten av den enkelte permisjonen er normalt fra 12 timer til fem døgn. Det kan innvilges en årlig permisjonskvote på inntil 30 døgn blant annet dersom den innsatte har barn.

Det er den innsatte som skal søke om permisjon. Ordinær permisjon kan gis ut fra hensynet til den innsatte eller når det for øvrig anses formålstjenlig, som for eksempel permisjoner hjem til familie, for å utføre nødvendige gjøremål og i forbindelse med forberedelse frem mot løslatelse.