Overgangsbolig

Innsatte kan overføres fra høyt eller lavere sikkerhetsnivå til overgangsbolig når en del av straffen er gjennomført. Overgangsboligene er mindre restriktive enn fengsler med lavere sikkerhetsnivå. Ved denne formen for soning bor man i overgangsboligen, men har jobb eller annen aktivitet utenfor overgangsboligen. Overgangsboliger er et ledd i den gradvise tilbakeføringen til samfunnet, med faglig kompetanse som særlig ivaretar behovet for bo-, arbeidstrening og sosial trening. Det legges vekt på individuell oppfølging av innsatte og tilbakeføring til samfunnet i form av nettverksarbeid og samarbeid med øvrige forvaltningsorganer.