Progresjonssoning

Straffesystemet i Norge er basert på tanken om progresjonssoning. Dette innebærer at innsatte ofte begynner soningen med strenge sikkerhetstiltak, med gradvis lettelse i løpet av soningstiden. Dette gjelder i forhold til restriksjoner og kontrolltiltak i fengslet den innsatte soner i. Progresjonssoning innebærer også at innsatte kan overføres til fengsler med lettere soningsforhold og overgangsboliger i løpet av soningstiden.