Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen er Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Sivilombudsmannen undersøker klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning. Sivilombudsmannen kan ikke gjøre om vedtak, men kan gi anbefalinger, og disse blir som regel fulgt.