Soningskø

En person som står i soningskø har fått en dom, men venter på å komme i fengsel og starte soningen. Alle dommer som ikke er iverksatt innen to måneder etter at kriminalomsorgen har mottatt den rettskraftige dommen, telles i soningskøen.