Tvungen omsorg

Personer som er psykisk utviklingshemmet i høy grad, eller som erklæres psykotisk eller bevisstløs i gjerningsøyeblikket kan ikke idømmes straff. De kan imidlertid idømmes overføring til særreaksjonen tvunget psykisk helsevern eller til tvungen omsorg, som i tillegg til forvaring utgjør de tre særreaksjonene. Tvungen omsorg skal som hovedregel skje gjennom spesialisthelsetjenesten i kommunen.