Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel

Historien om Lisa er skrevet av For Fangers Pårørende (FFP) og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen.

Historien om Lisa er skrevet av For Fangers Pårørende (FFP). Informasjonsheftet henvender seg til barn, og handler om Lisa som har pappaen sin i fengsel. Heftet tar opp vanlige spørsmål barn stiller, og beskriver blant annet besøket i fengselet. Gjennom historien vil barna kjenne seg igjen, og de vil kunne være bedre forberedt til møtet med fengselet. Informasjonsheftet er et godt redskap for å snakke med barn om det å ha en av foreldrene i fengsel. Ved siden av barns mulighet for gjenkjennelse tror vi også heftet kan gjøre det lettere for de voksne å være åpne om situasjonen. Heftet er illustrert med flotte illustrasjoner av Darling Clementine.

 

Last ned

Bestill