Informasjonsbrosjyre om FFP

Informasjonsbrosjyre om FFP

Brosjyren inneholder kortfattet informasjon om pårørendes situasjon og FFPs arbeid. Brosjyren skal være tilgjengelig bl.a i alle fengsler og friomsorgskontorer.

Ta kontakt med FFP på post@ffp.no for å bestille brosjyren!Last ned.